Proyectos

PROYECTOS EN DESARROLLO
GALENERGY (PARQUES EÓLICOS)
DENOMINACIÓN ÁREA TERRITORIAL POTENCIA/TENSIÓN
PE MAXAL RODEIRO, TABOADA, ANTAS DE ULLA 45MW
LINEA ALTA TENSIÓN MAXAL-BELESAR CHANTADA, RODEIRO, TABOADA 132KV
PE FEÁS COIRÓS Y ARANGA 40MW
PE FONTELLA ARANGA Y OZA-CESURAS 50MW
PE SESELLE OZA-CESURAS 35MW
LÍNEA ALTA TENSIÓN FONTELLA-ABEGONDO ARANGA, COIRÓS, OZACESURES Y ABEGONDO 220KV

PROYECTOS EN DESARROLLO
BREOTECNIA(PARQUES EÓLICOS)
DENOMINACIÓN ÁREA TERRITORIAL POTENCIA/TENSIÓN
PE PRADO VELLO RODEIRO, TABOADA, CHANTADA 9MW
LINEA DE MEDIA TENSIÓN PRADO VELLO-MAXAL RODEIRO 30KV

PROYECTOS EN DESARROLLO
AVENTOA (PARQUES EÓLICOS)
DENOMINACIÓN ÁREA TERRITORIAL POTENCIA/TENSIÓN
PE MONTE DO MARCO MONTERROSO 6MW
LINEA DE MEDIA TENSIÓN MONTE DO MARCO-EIREXE MONTERROSO, GUNTÍN, PORTOMARÍN 30KV