Proyectos

PROYECTOS EN DESARROLLO
GALENERGY (PARQUES EÓLICOS)
DENOMINACIÓN ÁREA TERRITORIAL POTENCIA
PE MAXAL RODEIRO, TABOADA, ANTAS DE ULLA 45MW
LINEA ALTA TENSIÓN MAXAL-BELESAR CHANTADA, RODEIRO, TABOADA 132KW
PE FEÁS COIRÓS Y ARANGA 40MW
PE FONTELLA ARANGA Y OZACESURES 50MW
PE SESELLE OZA-CESURES 35MW
LÍNEA ALTA TENSIÓN FONTELLA-ABEGONDO ARANGA, COIRÓS, OZACESURES Y ABEGONDO 220KW

PROYECTOS EN DESARROLLO
BREOTECNIA(PARQUES EÓLICOS)
DENOMINACIÓN ÁREA TERRITORIAL POTENCIA
PE PRADO VELLO RODEIRO, TABOADA, CHANTADA 9MW
LINEA DE MEDIA TENSIÓN PRADO VELLO-MAXAL RODEIRO 30KW

PROYECTOS EN DESARROLLO
AVENTOA (PARQUES EÓLICOS)
DENOMINACIÓN ÁREA TERRITORIAL POTENCIA
PE MONTE DO MARCO MONTERROSO 6MW
LINEA DE MEDIA TENSIÓN MONTE DO MARCO-EIREXE MONTERROSO, GUNTÍN, PORTOMARÍN 30MW