Liñas I+D

PRODUCIÓN DE HIDRÓXEO

Unha alternativa con gran potencial para aumentar a flexibilidade da xeración eólica e mellorar a súa xestión é a utilización do hidróxeno como vector enerxético. Este sistema permite empregar a electricidade xerada para producir hidróxeno a través dun electrolizador e almacenala para evitar derrames pola produción de electricidade. O hidróxeno almacenado pódese utilizar para xerar electricidade ou directamente como combustible nos vehículos de hidróxeno.

 

 

A enerxía almacenada permite reducir as posibles desviacións na xeración debido á variabilidade do recurso eólico así como xestionar cando a enerxía eléctrica se inxecta na rede, mellorando a rendibilidade económica da instalación.

a