Liñas de actuación

Desenvolvemento e construción de proxectos

A nosa actividade

Ofrecemos o desenvolvemento integral de proxectos no sector das enerxías renovables, principalmente eólica e fotovoltaica, abordando as distintas fases necesarias para a posta en funcionamento e a explotación.

Selección e localización dos sitios

Estudos de viabilidade

Deseño do proxecto e selección de compoñentes

Negociación e obtención de acordos co propietario do terreo

Xestión das autorizacións e permisos ambientais, administrativos e de conexión á rede

Análise orzamentaria e financeira

Asegurar a venda de enerxía: comerciante, PPA, poxa

ENERXÍA EÓLICA EN TERRAS

Ante a necesidade de reducir as emisións de gases de efecto invernadoiro (GEI), Galenergy aposta pola produción de enerxía limpa, eficiente, segura e renovable. Tras un rigoroso proceso de estudo e planificación, instalamos os parques eólicos en zonas despoboadas co obxectivo de evitar o impacto na vida dos habitantes. As necesidades climáticas actuais requiren enerxía verde e limpa como a eólica.

EÓLICA MARIÑA

A enerxía eólica mariña é un tipo de enerxía renovable, inesgotable e non contaminante que se obtén aproveitando a forza do vento que se produce en alta mar. Este recurso eólico é maior que en terra e reduce o impacto visual e acústico. A enerxía eólica offshore é un recurso potencial e innovador con perspectiva de futuro.

XERACIÓN DE HIDRÓXENO VERDE

O hidróxeno verde é a pedra angular da transición enerxética e unha das solucións para descarbonizar importantes sectores da economía. É un dos elementos químicos máis sinxelos e como combustible libera enerxía sen emitir gases contaminantes e de aí a súa importancia.

O hidróxeno verde,  producido a partir de auga e enerxías renovables e obtido por electrólise ou por métodos alternativos propios, está destinado a converterse no combustible eterno que alumea unha nova era.

FOTOVOLTAICO

Temos proxectos fotovoltaicos en fase inicial de desenvolvemento en Andalucía, Estremadura e Cataluña, con dispoñibilidade de solo e alta probabilidade de obter un permiso de acceso/conexión.

 

Na actualidade, un dos obxectivos de Galenergy é acadar unha carteira de proxectos fotovoltaicos de 200 MWp para 2023.

 

No último ano iniciouse a tramitación dunha planta de xeración fotovoltaica de 40 MWp na provincia de Lleida.